ඇඳිරි නීතිය අස්සේ හොරාට පාටි දැමූ 8කට වැඩ වරදී

ඇඳිරි නීතිය අස්සේ හොරාට පාටි දැමූ 8කට වැඩ වරදී

ජා-ඇල සුදුවැල්ල ප්‍රදේශයේ නිවසක මත්පැන් පානය කරමින් සිටියදී 8දෙනෙකු පොලිස් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ.නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවෙදී මෙසේ එක් රැස්ව මත්පැන් පානය කිරීම හේතුවෙන් ඔවුන් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඔවුන් අද දින අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *