කොරෝනා නිසා නොපසුබැස, මෙරට තොරතුරු තාක්ෂණ අපනයනයේ 8%ක වර්ධනයක්

කොරෝනා නිසා නොපසුබැස, මෙරට තොරතුරු තාක්ෂණ අපනයනයේ 8%ක වර්ධනයක්

ජර්මනියේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ තානාපති කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කරන ලද මෙරට තොරතුරු තාක්ෂණය සහ බාහිර සේවා සඳහා පවතින ව්‍යාපාරික අවස්ථා පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්‍රණයකට එක් වෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජර්මානු කර්මාන්ත සහ වාණිජ නියෝජිතායතනයේ ප්‍රධානී ඇන්ඩ්‍රියාස් හර්ගන්හොතර් මහතා ශ්‍රී ලංකාවට කොවිඩ්-19 වසංගතය බලපා තිබුණත් තොරතුරු තාක්ෂණ අපනයනයෙන් 8%ක වර්ධනයක් ලබා ඇති බව සඳහන් කර තිබෙනවා.

තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා සැපයීම අතින් ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවසායකයන්ගේ වර්ධනයක් මෙන්ම සේවාවල ගුණාත්මක බව වැඩි කිරීම වැනි හේතූන් නිසා මෙය වර්ධනය වී ඇත්තේ යැයි ඔහු සඳහන් කර තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *