ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේ රෝගියෙක් ලක්ෂ 80ක් වටිනා PCR යන්ත්‍රයක් එම රෝහලට පරිත්‍යාග කරයි

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේ රෝගියෙක් ලක්ෂ 80ක් වටිනා PCR යන්ත්‍රයක් එම රෝහලට පරිත්‍යාග කරයි

කොරෝනා වසංගතය හමුවේ මුදල් ඇති නැති සෑම දෙනාම රටේ අසරණ වුණු අයට වගේම රජයටත් අධාර උපකාර කරමින් සිටිනවා.මේ වනවිට ඉටුකම කොවිඩ්-19 අරමුදලද මේ වනවිට රුපියල් මිලියන 1700කට ආසන්න වී තිබෙනවා.

එවන් අවස්ථාවක ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි පුද්ගලයෙකු කොරෝනා රෝගීන් හඳුනා ගැනීමට අවශ්‍ය පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලබන PCR යන්ත්‍රයක් සහ ඊට අවශ්‍ය වන රසායනික ද්‍රව්‍ය ශ්‍රී ජයවර්ධන රෝහල වෙත පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා.

අදාල යන්ත්‍රය සහ රසායනික ද්‍රව්‍යවල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 8ක් වන බව සඳහන් වනවා.මෙම යන්ත්‍රය මගින් දිනකට PCR පරීක්ෂණ 200කට අධික සංඛ්‍යාවක් සිදුකල හැකි බව රෝහල් අධ්‍යක්ෂකවරයා සඳහන් කර තිබුණා.

මෙවන් අවස්ථාවක එවැනි වටිනා පරිත්‍යාගයක් කල එම මහතාට අප දීර්ඝායුෂ පතන්නෙමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *