බස් ගාස්තු වැඩි කිරීමට ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිළුම් අමුණුගම සැරසේ

බස් ගාස්තු වැඩි කිරීමට ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිළුම් අමුණුගම සැරසේ

ඇඳිරි නීතිය පවතින ප්‍රදේශවල ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීමෙන් පසු ප්‍රවාහන සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කොවිඩ් ප්‍රවාහන ප්‍රතිපත්තියක් හදුන්වාදීමට නියමිත බවත් එය හදුන්වාදුන් විට එම ප්‍රතිපත්තියේ ඇතැම් කරුණු හේතුවෙන් බස් ගාස්තු වැඩිවිය හැකි බවත් ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිළුම් අමුණුගම මහතා සඳහන් කර තිබෙනවා.

එමෙන්ට හෙට දින නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීමෙන් පසු සියළුම ප්‍රදේශවල සාමාන්‍ය පරිදිම ප්‍රවාහන කටයුතු සිදුකෙරෙන බවත් ඔහු කියා සිටියා.

සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව ප්‍රවාහන පහසුකම් සිදු කිරීමට නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් සකස් කර නොමැති බව පවසමින් පෞද්ගලික බස් සංගමය රජයට චෝදනා එල්ල කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *