වැලිකඩ උඩු යටිකුරු වෙයි – වැලිකඩ තවත් 72කට කොරෝනා

වැලිකඩ උඩු යටිකුරු වෙයි – වැලිකඩ තවත් 72කට කොරෝනා

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ ඊයේ PCR පරීක්ෂණ සිදුකල 142න් 72කට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර තිබෙනවා.

වැඩි දුරටත් සඳහන් වන්නේ එහි සේවය කරමින් සිටින සේවකයෙකුට, පිරිමි රැඳවියන් 8කට සහ කාන්තා රැඳවියන් 63කට මෙසේ කොරෝනා ආසාදනය වී තිබෙන බවයි.

9 thoughts on “වැලිකඩ උඩු යටිකුරු වෙයි – වැලිකඩ තවත් 72කට කොරෝනා

  1. If you want to use the photo it would also be good to check with the artist beforehand in case it is subject to copyright. Best wishes. Aaren Reggis Sela

  2. You made a few good points there. I did a search on the matter and found nearly all people will consent with your blog. Karla Tonnie Marcille

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *