අයියත් එකයි – මල්ලිත් එකයි දෙන්නාම ව්‍යසන ව්‍යාපාර කරගෙන සල්ලි ගොඩ ගැහුවා, රන්ජන් රාජපක්ෂලාට දෙහි කපයි

අයියත් එකයි – මල්ලිත් එකයි දෙන්නාම ව්‍යසන ව්‍යාපාර කරගෙන සල්ලි ගොඩ ගැහුවා, රන්ජන් රාජපක්ෂලාට දෙහි කපයි

රාජපක්ෂ නඩය අමු හොරුන් කණ්ඩායමක් බවත් අතීතයේ සිටම සුනාමි ඛේදවාචකය , යුද්ධය ව්‍යාපාරයක් කරගෙන මුදල් ගොඩ ගසා ගත් බවත් මේ වන විට කොරෝනා වසංගතයත් ව්‍යාපාරයක් කරගෙන පෙර සේම සිදුකරමින් සිටින බවත් තමා ඒ පිළිබඳව මුල සිටම පැවසූ බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා ප්‍රකාශයක් කර තිබෙනවා.

දූපතක් වූ ශ්‍රීලංකාවට කොරෝනා පැමිණියේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියා කලාපය හේතුවෙන් බවත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ මෙන්ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේත් පාලනය අසමත් එකක් බව එන්න එන්නම ඔප්පු කරමින් සිටින බවත් රන්ජන් රාමනායක මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියා.

විපක්ෂ කාර්යාලය වෙත මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් ඔහු මෙම අදහස් දක්වා තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *