දිවයින පුරා වළාකුලින් බර අහසක් – අද(2020-11-17) කාලගුණ වාර්තාව මෙන්න

දිවයින පුරා වළාකුලින් බර අහසක් – අද(2020-11-17) කාලගුණ වාර්තාව මෙන්න

අද දිනයේ දිවයින පුරා අහස වළාකුලින් බරව පවතින අතර නැගෙනහිර පලාත, උතුරු පලාත, දකුණු පලාත, ඌව පලාත යන පලාත්වල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කලා.

විශේෂයෙන් සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවලට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.

සබරගමුව පලාත, උතුරු පලාත, මධ්‍යම පලාත, ඌව පලාත, දකුණු පලාත, පලාත්වලටත් අම්පාර සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්ක වලත් ඇතැම් ස්ථාන වලට මි.මි. 75 ක පමණ තරමක් තද වැසි ඇතිවිය හ්කි බවද සඳහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *