බෝගම්බර නිරෝධායනයේ සිටි 5ක් පැන යයි – රැඳවියෙක් එතනම ඉවරයි

බෝගම්බර නිරෝධායනයේ සිටි 5ක් පැන යයි – රැඳවියෙක් එතනම ඉවරයි

බෝගම්බර බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් 5 දෙනෙකු ඊයේ රාත්‍රියේ පැන යාමට උත්සාහ කිරීමේදී බන්ධනාගාර නිලධාරීන් තැබූ වෙඩි පහරකින් එක් අයෙක් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙන අතර තුන් දෙනෙකු යලි අල්ලාගෙන තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් ඉන් එක් රැඳවියෙකු පැනගොස් ඇති බව බන්ධනාගාර දෙපාර්ත්මේන්තුව නිවේදනය කලා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *