බස්නාහිර සහ හුදෙකලා කල ප්‍රදේශවල හැර අනෙකුත් පාසල් 23 අරී

බස්නාහිර සහ හුදෙකලා කල ප්‍රදේශවල හැර අනෙකුත් පාසල් 23 අරී

බස්නාහිර පලාතේ සහ දැනට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශවල හැර අනෙකුත් සියළුම ප්‍රදේශවල පාසල්වල 3වන වාරය මෙම මස 23වන දා සිට ආරම්භ කරන බවත් එසේ පාසල් පැවැත්වෙන්නේ 6 ශ්‍රේණියේ සිට 13වන ශ්‍රේණියේ දුවා දරුවන් සඳහා පමණක් බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී,එල්.පීරිස් මහතා සඳහන් කර සිටියා.

එමෙන්ම බස්නාහිර පලාත තුළ සිටින දූ දරුවන්ට බස්නාහිර පලාතින් පිටතට යාමටත් අනෙකුත් පලාත්වල දූ දරුවන්ට බස්නාහිර පලාත තුළට ඒමටත් අවසර නොමැති බවත් ඔහු පැවසුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *