වෛද්‍ය ජයරුවන්ගේ තනතුරට වූ දේ අමාත්‍යවරියම කියයි

වෛද්‍ය ජයරුවන්ගේ තනතුරට වූ දේ අමාත්‍යවරියම කියයි

වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතා සිය තනතුරෙන් ඉල්ලා අස් වූයේ සිය කැමැත්තෙන්ම බව සෞඛ්‍ය ඇමතිනී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය පවසා සිටියා.පාර්ලිමේන්තුව තුල විමසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ඇය එසේ පවසා තිබුණා.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂකවරයා පත් කරන තෙක් ඔහුට එම තනතුර තාවකාලිකව දුන් බවත් අළුතින් පත්වන සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂකවරයා පත් වූ පසු මාධ්‍යයට ප්‍රකාශයන් ලබා දෙන්නේත් ඔහු බැවින් තමන් ඒ බව වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතාට පහදා දුන් බවත් පසුව ඔහු සිය කැමැත්තෙන්ම මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තනතුරින් ඉල්ලා අස් වුණු බවත් ඇය වැඩි දුරටත් සඳහන් කර සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *