ප්‍රදේශ කිහිපයකට මි.මී. 75 ඉක්මවූ වැසි – අද(2020-11-20) කාලගුණ වාර්තාව මෙන්න

ප්‍රදේශ කිහිපයකට මි.මී. 75 ඉක්මවූ වැසි – අද(2020-11-20) කාලගුණ වාර්තාව මෙන්න

අද සවස 2:00න් පසුව සබරගමුව පලාත, මධ්‍යම පලාත, ඌව පලාත, වයඹ පලාත, බස්නාහිර පලාත යන පලාත්වලටත් මාතර දිස්ත්‍රික්කය, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය යන දිස්ත්‍රික්කවලටත් වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බවත් එම ප්‍රදේශවල ඇතැම් ස්ථාන වලට මි.මී.75 ඉක්මවූ තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කලා.

නැගෙනහිර පලාතේ සහ උතුරු පලාතේ වෙරළබඩ ප්‍රදේශයන් වලට උදෑසන කාලයේදී සිහින් වැසි වාර ඇතිවිය හැකි බවටද නිවේදනයේ සඳහන් වනවා.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවනවිටදී ඇතිවන තාවකාලික තද සුළං වලින් සහ අකුණු මගින් ඇතිවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රියමාර්ග ගන්නා ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මහජනතාවට දන්වා සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *