පියා ඇමති පුටුවේ වාඩිවෙද්දී ASP පුතා පැමිණ ආචාර කරයි

පියා ඇමති පුටුවේ වාඩිවෙද්දී ASP පුතා පැමිණ ආචාර කරයි

නව අමාත්‍ය ධුරයක් හිමිවූ විශ්‍රාමික ර්යාද් අද්මිරාල් සරත් වීරසේකර මහතා ඊයේ එම ධුරයේ වැඩ භාර ගත්තා.එම අවස්ථාවට චමල් රාජපක්ෂ, විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල්, ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න ඇතුළු පිරිසක් සහ සරත් වීරසේකර මහතාගේ පවුලේ ඥාතීන් පිරිසක් සහභාගී වී සිටියා.

එම අවස්ථාවට එක්වූ සරත් වීරසේකර මහතාගේ පුත් ASP සචිත්‍ර වීරසේකර මහතා සරත් වීරසේකර මහතාට අචාර දැක්වීම විශේෂ සිදුවීමක් වුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *