නිර්දේෂයන් නොමැතිව අවිගන් ඔසු ගෙන්වයි

නිර්දේෂයන් නොමැතිව අවිගන් ඔසු ගෙන්වයි

ජපානයේ උණ සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව සඳහා නිපදවා තිබෙන කොරෝනා සඳහා ඔසුවක් ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතියක් නොමැති අවිගන් නම් ඔසුව ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා තිබෙන බවට ආරංචි පළ වනවා.

කොරෝනා සඳහා රටවල් ගණනාවක්ම ඖෂධ සොයමින් සිටින අවස්ථාවක මෙසේ අවිගන් ඔසුව මෙරටට ගෙන්වීම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අංශ තුළ දැඩි සැකයක් මතුවී තිබෙනවා.එමෙන්ම ඖෂධයක් මෙරටට ආනයනය කිරීමට පෙර ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අවසරය ගත යුතුව ඇතත් මේවා සඳහ එසේ අවසරයක්ද ගෙන නොමැති බවටත් වාර්තා වනවා.

One thought on “නිර්දේෂයන් නොමැතිව අවිගන් ඔසු ගෙන්වයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *