සැකකරුවෙකුගෙන් ගුටි කා පොලිස් පරීක්ෂක රෝහලේ

සැකකරුවෙකුගෙන් ගුටි කා පොලිස් පරීක්ෂක රෝහලේ

කළුතර උතුර පොලීසිය විසින් ලිංගික අතවරයක් සම්බන්ධයෙන් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූ පුද්ගලයෙකු විසින් එම පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකුට පහරදීමේ සිදුවීමක් ඊයේ සවස සිදු වී තිබෙනවා.

මෙලෙස අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූ පුද්ගලයා පොලීසියට ගෙනැවිත් පොලිස් කූඩුවට දැමීමට හදන විටදී එම සැකකරු එයට විරුද්ධ වී එම පොලිස් පරීක්ෂකවරයාට පහරදී තිබෙන අතර පොලිස් පරීක්ෂකවරයා නාගොඩ රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

එම සිදුවීමෙන් අදාල පොලිස් නිලධාරියාගේ තත්ත්වය බරපතල නොවන අතර අදාල සැකකරුවා කළුතර අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *