හෙට උදෑසන 5.00ට හුදෙකලාකිරීම ඉවත් කරන ප්‍රදේශ මෙන්න

හෙට උදෑසන 5.00ට හුදෙකලාකිරීම ඉවත් කරන ප්‍රදේශ මෙන්න

හෙට උදෑසන 5.00ට ප්‍රදේශ කිහිපයක නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීමට කොවිඩ් පැතිරීම වැළැක්වීමේ ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය තීරණය කර තිබෙනවා. එම ප්‍රදේශ මෙසේය,

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ,

 • වැල්ලම්පිටිය පොලිස් වසමේ සාලමුල්ල ග්‍රාමනිලධාරී වසම සහ
 • වැල්ලවත්ත පොලිස් වසමේ කෝකිලා පාර යන ප්‍රදේශවල නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කරන බවත්,
 • මෝදර පොලිස් වසම,
 • කොටහේන පොලිස් වසම,
 • ග්‍රෑන්පාස් පොලිස් වසම,
 • ආඳුරුප්පුවීදිය පොලිස් වසම,
 • වේල්ලවීදිය පොලිස් වසම,
 • කෙසෙල්වත්ත පොලිස් වසම,
 • මාළිගාවත්ත පොලිස් වසම,
 • දෙමටගොඩ පොලිස් වසම,
 • මරදාන පොලිස් වසම,
 • වැල්ලම්පිටිය පොලිස් වසමේ ලක්සඳ සෙවණ නිවාස සංකීර්ණය,
 • බොරැල්ල පොලිස් වසමේ වනාතමුල්ල ග්‍රාමනිලධාරී වසම,
 • මට්ටක්කුලිය පොලිස් වසමේ ෆර්ගියුසන් පාරේ දකුණු කොටස,
 • කොම්පඤ්ඤවීදිය පොලිස් වසමේ වෑකන්ද ග්‍රාමනිලධාරී වසම,
 • කොම්පඤ්ඤවීදිය පොලිස් වසමේ හුණුපිටිය ග්‍රාමනිලධාරී වසම,
 • මිරිහාන පොලිස් වසමේ දෙමළවත්ත,
 • කුරුඳුවත්ත පොලිස් වසමේ 60ටේ වත්ත,
 • වැල්ලවත්ත පොලිස් වසමේ මයුර පෙදෙස,
 • වැල්ලවත්ත පොලිස් වසමේ නසීර්වත්ත
  යන ප්‍රදේශවලට තවදුරටත් නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය වලංගු වන බවත්,

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ,

 • වත්තල පොලිස් වසමේ කෙරවලපිටිය ග්‍රාමනිලධාරී වසමේ නයිදූව ප්‍රදේශය,
 • පෑලියගොඩ පොලිස් වසමේ ගඟබඩ ග්‍රාමනිලධාරී වසම,
 • කිරිබත්ගොඩ පොලිස් වසමේ විලේගොඩ උතුර ග්‍රාමනිලධාරී වසම යන ප්‍රදේශවලට හෙට උදෑසන 5.00ට නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය ඉවත් කරනු ලබයි.
  එලෙසම,
 • වත්තල පොලිස් වසමේ වැලිකඩමුල්ල ග්‍රාමනිලධාරී වසමේ දූවේවත්ත ප්‍රදේශය,
 • පෑලියගොඩ පොලිස් වසමේ පෑලියගොඩවත්ත ග්‍රාමනිලධාරී වසම, මීගහවත්ත ග්‍රාමනිලධාරී වසම, පට්ටිය උතුර ග්‍රාමනිලධාරී වසමේ රෝහණ විහාරමාවත පෙදෙස,
 • කිරිබත්ගොඩ පොලිස් වසමේ හුණුපිටිය උතුර ග්‍රාමනිලධාරී වසමේ වැදිකන්ද ප්‍රදේශය,
 • මීගමුව පොලිස් වසමේ තල්දූව ග්‍රාමනිලධාරි වසමේ එම්.සී. නිවාස යෝජනා ක්‍රමය,
 • පූගොඩ පොලිස් වසමේ කුමාරිමුල්ල ග්‍රාමනිලධාරී වසම,
 • වේයන්ගොඩ පොලිස් වසමේ හිරිපිටිය දකුණ ග්‍රාමනිලධාරී වසමේ නිදහස් මාවත,
 • නිට්ටඹුව පොලිස් වසමේ තිහාරිය උතුර , තිහාරිය නැගෙනහිර වසම්වල වාරණ පන්සල පාර, කන්තොට පාර, හිඩ්‍රා මාවතට ඇතුළත් වන ප්‍රදේශ තවදුරටත් හුදෙකලා කර තිබෙනවා.

එමන්ම පෑලියගොඩ පොලිස් වසමේ පෑලියගොඩ ගඟබඩ ග්‍රාමනිලධාරී වසමේ නෙල්ලිගහවත්ත සහ පූරණකොටුවත්ත යන ප්‍රදේශත්, කිරිබත්ගොඩ පොලිස් වසමේ විලේගොඩ උතුර ග්‍රාමනිලධාරී වසමේ ශ්‍රී ජයන්ති මාවත යන ප්‍රදේශයන් හෙට උදෑසට 5.00 සිට සම්පූර්ණයෙන්ම හුදෙකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *