අද ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මි.මී.100 ඉක්මවූ තද වැසි

අද ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මි.මී.100 ඉක්මවූ තද වැසි

නැගෙනහිර පලාත, උතුරු පලාත, ඌව පලාත, උතුරු මැද පලාත යන පලාත්වල සහ නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයේ වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර තිබෙනවා.

අනෙකුත් ප්‍රදේශවලට සවස 1.00න් පසුව තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බවද, දකුණු පලාත, බස්නාහිර පලාත, සබරගමුව පලාත යන පලාත්වල යම් ප්‍රදේශවලට මි.මී.100 ඉක්මවූ තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවද සඳහන් කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම නැගෙනහිර පලාත, උතුරු පලාත, උතුරු මැද පලාත යන පලාත්වලට ඉදිරි දින කිහිපයේදී (25, 26) පවතින වැසි තත්ත්වයේ අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙන බවද සඳහන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *