ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවෙන් කොරෝනා ආසාදිත දරුවෙකු කළුතරින් හඳුනාගනී

ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවෙන් කොරෝනා ආසාදිත දරුවෙකු කළුතරින් හඳුනාගනී

කළුතර දකුණ පොලිසියේ ප්‍රජා පොලිස් ඒකකයේ ස්ථානාධිපතිවරයාගේ පුතුට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා.බස්නාහිර පලාත් සීමාවේ සිදුකල රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවේදී එම දරුවාට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට හඳුනාගෙන තිබෙන අතර එම දරුවාගේ පියා කළුතර දකුණ පොලිස් ස්ථානයේ සේවය කරන බැවින් දකුණු කළුතර පොලීසියේ නිලධාරීන් 60කට ආසන්න පිරිසක් රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවට යොමු කර තිබුණා.

ඉන් අනතුරුව එම දරුවාගේ පියා ඇතුළු පොලිස් නිලධාරීන් 4කට ද කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට හඳුනාගෙන තිබේ.එනිසා අනෙකුත් සියළු පොලිස් නිලධාරීන්ට අද දිනයේ PCR පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *