උණුසුම් පුවත් – කොරෝනා නසන රාවන පරපුරේ ඔසුව සාර්ථකයි වෛද්‍ය වාර්තා රැසකින් සනාත උනා

උණුසුම් පුවත් – කොරෝනා නසන රාවන පරපුරේ ඔසුව සාර්ථකයි වෛද්‍ය වාර්තා රැසකින් සනාත උනා

රිටිගල සිංහක්කාර පරපුර විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද කොරෝනා ඖෂධය සාර්ථකත්වයට පත් වී ඇතැයි රිටිගල රාවණා පරපුරේ දේවින්ද ලක්සිරි රණසිංහ වෙද මහතා විසින් සදහන් කරනවා

ඒ බව වෛද්‍ය වාර්තා රාශියකින් සනාථ වී ඇති බව ද ඔහු කියා සිටියා

රජය පැත්තෙන් සිදු කළ යුතු සායනික පරීක්ෂණ සඳහා ද මේ වන විට ඖෂධ ලබාදී ඇතැයි ඔහු පවසනවා

මෙම පරීක්ෂණ කටයුතු හැකි ඉක්මනින් අවසන් කර රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලැබුණහොත් සමස්ත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඖෂධ ලබා දිය හැකි බව ද ඔහු කියා සිටියා

මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් ඔහු මේ බව පැවසුවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *