තරුණියන් අලෙවි කල ගල්කිස්සේ සුපිරි හෝටලයක් වටලයි

තරුණියන් අලෙවි කල ගල්කිස්සේ සුපිරි හෝටලයක් වටලයි

ගල්කිස්සේ සුපිරි මහල් නිවසක පවත්වාගෙන ගිය ගණිකා ජාවාරමක් අල්ලා එහි කළමණාකරු සහ කාන්තාවන් 9 දෙනෙකු පොලීසිය විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

එසේ අත් අඩංගුවට ගත් කාන්තාවන් දොම්පේ, කටාන, බණ්ඩාරගම, අම්බලන්තොට යන ප්‍රදේශවල පදිංචි වයස අවුරුදු 19 ත් 33ත් අතර කාන්තාවන් බව සඳහන් වනවා.නිවෙස්වලට කොළඹ ප්‍රදේශයේ රැකියාවක් කරන බව පවසමින් ඔවුන් නිවෙස්වලින් පැමිණ ගණිකා වෘත්තියේ නිරතවන බව ඔවුන් පොලීසියට පවසා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *