උණුසුම් පුවත් – කොරෝනා දේහ භූමිදානයට නිර්දේශ කලහොත් සියල්ලම භූමිදානය කරන්න

උණුසුම් පුවත් – කොරෝනා දේහ භූමිදානයට නිර්දේශ කලහොත් සියල්ලම භූමිදානය කරන්න

කොරෝනා ආසාදනය වී මියයන පුද්ගලයන්ගේ මෘතදේහ භූමදානය කරන්නැයි සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නිර්දේශ කළ හොත් සියලුම ජාතිකයන්ට අදාළ වන ලෙස එම තීරණය ගන්නා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් දී ඇතැයි නෙත් ගුවන්විදුලිය විසින් වාර්තා කලාඅ

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා, සෞඛ්‍ය ඇමතිනී පවිත‍්‍රා වන්නිආරච්චි සහ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් අතර පැවති සාකච්ඡාවක දී මෙම උපදෙස් දී ඇතැයි වාර්තාව කියා සිටිනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *