උණුසුම් පුවත් – අහඹු පරීක්ෂණයකින් බම්බලපිටියේ ආසාධිතයන් 17ක් හමුවෙයි

උණුසුම් පුවත් – අහඹු පරීක්ෂණයකින් බම්බලපිටියේ ආසාධිතයන් 17ක් හමුවෙයි

බම්බලපිටියේ සිදුකරන ලද අහඹු පරීක්ෂණ වලින් කොරෝනා ආසාදිතයන් 17 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා


බම්බලපිටියේ පිහිටි රජයේ මහල් නිවාස අසල මෙම ‘රැපිඩ් ඇන්ටිජන්’ පරීක්ෂණ සිදු කර තිබුනා

ඒ අනුව ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයන් නිරෝධායනයට ලක් කරමින් ඇති අතර අවශ්‍ය පරිදි පරීක්ෂණවලට යොමු කරමින් සිටිනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *