මාස එක හමාරකට පසු හුදෙකලාවෙන් ඉවත් කරන ප්‍රදේශ මෙන්න

මාස එක හමාරකට පසු හුදෙකලාවෙන් ඉවත් කරන ප්‍රදේශ මෙන්න

කොම්පඤ්ඤ වීදියේ පොලිස් වසමේ වෑකන්ද ග්‍රාම නිලධාරී වසම, කොම්පඤ්ඤ වීදියේ පොලිස් වසමේ හුනුපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම, වැල්ලවත්ත පොලිස් වසමේ මයුර පෙදෙස, බොරැල්ල පොලිස් වසමේ හල්ගහවත්ත සහ කාලිපුල්ල වත්ත, වැල්ලම්පිටිය පොලිස් වසමේ ලක්සඳ සෙවණ නිවාස යෝජනා ක්‍රමය යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වලට ද, වේල්ලවීදිය පොලිස් වසම, කෙසෙල්වත්ත පොලිස් වසම, මරදාන පොලිස් වසම යන පොලිස් වසම් ද හුදෙකලා බවින් හෙට උදෑසන 5.00 සිට නිදහස් කරන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම කෙසෙල්වත්ත පොලිස් වසමේ අලුත්කඩේ නැගෙනහිර ග්‍රාමනිලධාරී වසම, කෙසෙල්වත්ත පොලිස් වසමේ අලුත්කඩේ බටහිර ග්‍රාමනිලධාරී වසම යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් හෙට උදෑසන 5.00 සිට හුදෙකලා කරන බව වැඩි දුරටත් සඳහන් වනවා.කෙසෙල්වත්ත, මරදාන, වේල්ලවීදිය යන ප්‍රදේශ මෙසේ හුදෙකලා බවින් නිදහස් වන්නේ මාස එක හමාරකටත් වඩා වැඩි කාලයකට පසුවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *