වහාම රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කෙරේ – එම ප්‍රදේශ මෙන්න

වහාම රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කෙරේ – එම ප්‍රදේශ මෙන්න

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රක්වාන නගරය, රක්වාන උතුර, රක්වාන දකුණ, මස්ඉඹුල, කොට්ටල යන ප්‍රදේශත් ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මින්නන, විලේගොඩ, යකුදාගොඩ, අස්ගගුල උතුර, බෝපත්ත යන ප්‍රදේශත් හුදෙකලා කරන බව යුධ හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා නිවේදනය කලා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *