වැලිකන්ද විශේෂ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා

වැලිකන්ද විශේෂ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා

ත්‍රිකුණාමලයේ සිට විශේෂ රාජකාරි සඳහා පොලොන්නරුවේ වැලිකන්ද විශේෂ කොරෝනා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයට පැමිණි වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී තිබෙනවා.

එම නිසා එම වෛද්‍යවරුන් සමග සේවය කල සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩලයේ සේවකයි 10 දෙනෙකුද නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර තිබෙන බව සඳහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *