උණුසුම් පුවත් – ධම්මික පැණියේ වට්ටෝරුව වාසු හෙලි කරයි වාසුගේ ගෙදරත් එම පැණිය හදයි

උණුසුම් පුවත් – ධම්මික පැණියේ වට්ටෝරුව වාසු හෙලි කරයි වාසුගේ ගෙදරත් එම පැණිය හදයි

කැලණි ධම්මික බණ්ඩාර මහතාගේ කොරෝනා මර්ධන ඖෂධය ලබා ගැනීමට තමන්ද ඉතා කැමැත්තෙන් සිටිනා බව අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා කියා සිටියා

එය ලබා ගැනීම සඳහා දැනටත් ක්‍රියා කරමින් සිටින බවද ඔහු පවසා සිටියා

කාලි මෑණියන්ගේ වරමකින් ලබාදුන්නේ ද නැද්ද යන නොව එහි අඩංගුව ගැන සොයා බැලීම වටිනා බවද පැවසූ ඔහු ඇතැමුන් විසින් මෙය විහිළුවක් බවට පත් කර ඇතැයි ද පැවසුවා

වරම ලැබුණේ කාගෙන්ද යන්නට වඩා එහි අඩංගුව ගැන සොයා බැලිය යුතු බවද කී ඔහු මී පැණි, සාදික්කා, කොත්තමල්ලි, අමු ඉගුරු යන්න එම ඖෂධයේ අඩංගුව බවද ඔහු පැවසුවා

ඒ අනුව එම ඖෂධ යොදා තමන්ගේ නිවසේ ද එම පැණිය සාදමින් සිටින බවද ඔහු පැවසුවා

සිය අමාත්‍යංශයේදී මාධ්‍ය අමතමින් ඔහු මෙම අදහස් පලකලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *