කොරෝනා ආසාදිතයන් 5ක් පැන යයි

කොරෝනා ආසාදිතයන් 5ක් පැන යයි

වයස අවුරුදු 22ක් වන, 23ක් වන, 26ක් වන, 32ක් වන, 52ක් වන වයස් වල පසුවන කොරෝනා ආසාදිතයින් 5ක් ඊයේ පොලොන්නරුවේ ගල්ලෑල්ල ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයෙන් පැන ගොස් ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කලා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *