වී වලින් කොමිස් ගැසූ නිලධාරියාට කෙලවෙයි

වී වලින් කොමිස් ගැසූ නිලධාරියාට කෙලවෙයි

රජයේ සේවකයන්ගේ අක්‍රමිකතාවන් අප සියළු දෙනාම බොහෝ සෙයින් දනී.එමෙන්ම නිකන්ම රජයේ ආයතනයකින් සේවයක් ලබා ගැනීමට යනවාට වඩා කීයක් හරි අතමිට මොලවාගෙන ගියහොත් කාටත් කලින් ඒමට පවා හැකියාවක් ලැබේ.

කිලිනොච්චියේ වී මෙට්‍රික් ටොන් 30,000ක් විකිණීමේදී වංචනික ලෙස කටයුතු කල වී අලෙවි මණ්ඩලයේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරුවෙකු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අත් අඩංගුවට ගෙන් අතිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *