සිලෝන් තව්හිද් ජමාත් බොරැල්ලේ විරෝධතාවයක

සිලෝන් තව්හිද් ජමාත් බොරැල්ලේ විරෝධතාවයක

කොරෝනා ආසාදනය වී මියයන මුස්ලිම් පුද්ගලයින්ගේ සිරුරු ආදාහනය කිරීමට විරුද්ධව සිලෝන් තව්හිද් ජමාත් සංවිධානය විසින් අද බොරැල්ල කනත්ත ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවයක් සංවිධානය කර තිබුණා.පොලිස් නිලධාරීන් ඔවුන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබුණේ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදෙශයන්ට අනුව එම උද්ඝෝෂණය පවත්වන ලෙසටයි.ඔවුන් කුඩා දරුවන් පවා මෙම උද්ඝෝෂණය සඳහා සහභාගී කරගෙන තිබූ බව වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *