උණුසුම් පුවත් – ඇමති පුතෙක් අලි සබ් රි එලවම්ම වැඩ පටන් ගනී අධිකරණ ඇමතිකම තම පියාට අරන් දීම අරමුනළු

උණුසුම් පුවත් – ඇමති පුතෙක් අලි සබ් රි එලවම්ම වැඩ පටන් ගනී අධිකරණ ඇමතිකම තම පියාට අරන් දීම අරමුනළු

හිටපු අමාත්‍යවරයෙකුගේ පුත්‍රයෙකු වත්මන් අධිකරණ ඇමති අලි සබ්රි මහතාට එරෙහි සමාජ ජාලා මෙහෙයුහක සිටිතැයි බවට තොරතුරු හෙළිවී ඇතැයි වාර්තා වනවා

එහි අරමුණ වී ඇත්තේ අධිකරණ ඇමැති ධුරයෙන් අලි සබ්රි මහතා ඉවත් කර අධිකරණ ඇමැති ධුරය සදහා තම පියාට අවස්ථාවක් ලබා ගැනීම බව ද හෙළි වී තිබෙනවා

මෙම පුද්ගලයා 2015 දී යහපාලන රජය බලයට පත්කිරීම සඳහා සමාජ ජාලා මෙහෙයවූ ප්‍රධානියෙකු බවද වාර්තා උනා

ඒ සඳහා ඔහුට ඔහුගේ පියාගේ ද ආශිර්වාදය එවකට ලැබී තිබුනා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *