කොරෝනා මරණ 208 යි

කොරෝනා මරණ 208 යි

ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වන සමස්ථ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 208ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.ඒ අද දිනයේ තවත් මරණ 4ක් වාර්තා වීමත් සමගයි.මියගොස් තිබෙන ආසාදිතයින්ගේ තොරතුරු මෙසේය.

  • කොළඹ 14රේ පදිංචි 91 හැවිරිදි කාන්තාවක්,
  • දර්ගා නගරයේ පදිංචි 63 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්,
  • අගලවත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචි 65 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්,
  • අලියාඩිවෙම්බු ප්‍රදේශයේ පදිංචි 67 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක් බව තොරතුරු වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *