කොරෝනා මර්දන කටයුතු අධීක්ෂණයට ඉහළ හමුදා නිලධාරීන් 25ක්

කොරෝනා මර්දන කටයුතු අධීක්ෂණයට ඉහළ හමුදා නිලධාරීන් 25ක්

අද දිනයේ සිට කොරෝනා මර්දන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය සඳහා දිස්ත්‍රික් 25 වෙනුවෙන් යුධ හමුදාවේ ඉහළ නිලධාරීන් 25ක් පත් කිරීමට යුධ හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා තීරණය කර තිබෙනවා.

ඔවුන්ට ඖෂධ සහ අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සැපයුම් පිළිබඳව සොයා බැලීම, නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල තත්ත්වය සොයාබැලීම, එම මධ්‍යස්ථාන සඳහා පුද්ගලයින් ප්‍රවාහනය කීරීම සොයා බැලීම ආදී විශේෂ වගකීම් ප්‍රමාණයක් පැවරෙන බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *