දක්ෂිණ අධිවේගයේ සේවයේ සිටි පොලිස් නිලධාරීන් 6කට කොරෝනා

දක්ෂිණ අධිවේගයේ සේවයේ සිටි පොලිස් නිලධාරීන් 6කට කොරෝනා

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගැලනිගම පිවිසුමේ සේවය කරමින් සිටි පොලිස් නිලධාරීන් 6 දෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා.ඒ සමගම එම පිවිසුමේ සේවය කරමින් සිටි නිලධාරීන් 14 දෙනෙකු නිරෝධායනයට යොමු කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *