සවස 1.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි – අද (01) කාලගුණ වාර්තාව මෙන්න

සවස 1.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි – අද (01) කාලගුණ වාර්තාව මෙන්න

ඌව පලාත, නැගෙනහිර පලාත, උතුරු පලාත, උතුරු මැද පලාත යන පලාත්වලත් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය, නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය යන දිස්ත්‍රික්කවලටත් වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කලා.

අනෙකුත් ප්‍රදේශවලට සවස 1.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බවත් සබරගමුව පලාත, බස්නාහිර පලාත යන පලාත්වල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කය, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය යන දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මි.මී.75 ඉක්මවූ වැසි ඇතිවිය හැකි බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කලා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *