උණුසුම් පුවත් – මම මත්පැන් බොනවා අකමැති අය මා අතහරින්න හිතුනොත් මා සමලිංගිකත් කරනවා

උණුසුම් පුවත් – මම මත්පැන් බොනවා අකමැති අය මා අතහරින්න හිතුනොත් මා සමලිංගිකත් කරනවා

තමන් ඉඳහිට අඩියක් ගහන බව ඇත්ත යයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කේඩී ලාල්කාන්ත මහතා සදහන් කරනවා

කිසිවෙකුට ඕන ලෙස තමන්ගේ ක්‍රියා පටිපාටියෙන් වෙනස් කරන්නේ නැති බවත් පවසන ඔහු මත්පැන් නොබොන බවට පක්‍ෂය තුල සම්ප‍්‍රදායක් හෝ නීතියක් නැතැයිද කියා සිටියා

තමන්ගේ ජීවිතයේ කිසිදු ක්‍රියාකාරකමක් හැසිරීමක් තමන් වෙනස් කරන්නේ නැති බවත් තමන් සමඟ ගනුදෙනු කරන්නට අකමැති නම් ඒ අයට තමන් අත හැරිය හැකි බවද ඔහු සඳහන් කලා

තමන්ගේ ලිංගික ජීවිතය ගත කරන්නේද තමනට උවමනා ලෙස බවත් තමන්ට හිතුනොත් සමලිංගික වුවද වන බවත් ඔහු පැවසුවා

අන්තර්ජාල නාලිකාවක් සමග සාකච්ඡාවක දී ඒ මහතා මේ අදහස් පළ කලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *