උණුසුම් පුවත් – ලබන සතියේ සිට කොවිඩ් රෝගීන්ට ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර අරභනවා

උණුසුම් පුවත් – ලබන සතියේ සිට කොවිඩ් රෝගීන්ට ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර අරභනවා

ලබන සතියේ සිට කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වූ රෝගීන්ට දේශීය ඖෂධ ලබා දෙමින් නේවාසික ප්‍රතිකාර සිදු කිරීම ආරම්භ කරන බව දේහීය වෙදකම් ප්‍රවර්ධන හා ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි මහතා පවසා සිටියා මේ සඳහා නාවින්න ආයුර්වේද පර්යේෂණ රෝහල තෝරාගෙන ඇත

ඔහු මාධ්‍ය හමුවකදී සඳහන් කළේ මේ දක්වා කොවිඩ් ආසාදිතයන්ට බටහිර වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර පමණක් ලබාදුන් බවටයි

රෝගීන් සියලු දෙනා බටහිර ප්‍රතිකාර සිදු කරන රෝහල්වල සහ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවල රඳවා සිටි බැවින් ඔවුන්ට දේශීය ඖෂධ ලබාදීමේ ගැටලු රාශියක් මතු වූ බවද අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා

කෙසේ නමුත් නාවින්න ආයුර්වේද රෝහලට රෝගීන් ඇතුළත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බැවින් ඔවුන්ට දේශීය ප්‍රතිකාර සිදු කිරීමේ අවස්ථාව ලැබී ඇති බවත්, ඒ අනුව දේශීය ඖෂධ පමණක් ලබා දෙමින් කොවිඩ් වෛරසය සුව කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳව විස්වාසය තහවුරු කිරීමට අවස්ථාව හිමි වී ඇති බවත් සිසිර ජයකොඩි මහතා පවසා සිටියා

දැනට ප්‍රතිකාර ලෙස ඉදිරිපත් වී ඇති, ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අනුමත කළ ඖෂධ පමණක් ලබාදෙන බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කලා ගුඩිත්වාදී චූර්ණය, සුවධරණි ප‍්‍රතිශක්තිකරණ පානය, රතකල්කය, සුදර්ශන පැනිය වැනි තවත් දේශීය ඖෂධ භාවිතා කරන බව ඔහු පවසා සිටියා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *