උණුසුම් පුවත් – සහල් මිල අහස උසට නගී නාඩු තොග මිලත් 100 පනී

උණුසුම් පුවත් – සහල් මිල අහස උසට නගී නාඩු තොග මිලත් 100 පනී

මේ දිනවල වී මිල විශාල වශයෙන් ඉහල යාම නිසා සහල් මිල ද ඉහළ දැමීමට සිදුවී තිබෙන බවත් මරඳගහමුල සහල් වෙළෙඳ ව්‍යාපාරිකයෝ පවසනවා

අද වන විට සම්බා වී කිලෝවක් රුපියල් 82ක් දක්වා නාඩු වී කිලෝවක් රුපියල් 62 දක්වාත් මිල ඉහළ ගොස් ඇති නිසා සහල් මිල ද ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව ඔවුන් සිටියා

අද වන විට මරදගහමුල සහල් වෙළඳපොලේ සම්බා කිලෝවක තොග මිල රුපියල් 130ක්ද නාඩු කිලෝවක තොග මිල 106 දක්වාද ඉහළ ගොස් තිබෙනවා

කෙසේ නමුත් ජනවාරි අග වන විට වී අස්වැන්න ලැබීමට නියමිත නිසා ඉන්පසු සහල් මිල අඩුවනු ඇතැයි ද ඔවුන් පෙන්වා දුන්නා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *