කොරෝනා මරණ භූමිදානය ප්‍රශ්නයක් නොවෙයි – ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය

කොරෝනා මරණ භූමිදානය ප්‍රශ්නයක් නොවෙයි – ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය කල විශ්ලේෂණයකින් කොරෝනා මරන භූමිදානය කලත් කිසිදු ගැටළුවක් ඇති නොවන බව සොයා ගත් බව එහි සභාපතිනිය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.එමෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් අදාල පාර්ශවයන් කඩිනමින් දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරන බව ඇය සඳහන් කලා.ඇය වැඩි දුරටත් පවසා සිටියෙ කොරෝනා වෛරසය ශ්වසන පද්ධතිය හරහා ආසාදනය වන රෝගයක් බවත් එය කිසිසේත් උදරය හරහා ආසාදනව නොවන්නක් බවයි.

එමෙන්ම කොරෝනා වෛරසය ජල මූලාශ්‍ර වලින් පැතිරීමේ අවදානමක් නොමැති බවත් පැරණි වෛරසයක් පරිසර පද්ධතිය තුළ තිබී නැවත මතුවනවාද යන්න බැලීම සඳහා තවමන් පරීක්ෂණ සිදු තව දුරටත් කල යුතු බවත් ඇය සඳහන් කර සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *