බොරැල්ල තැපැල් කාර්යාලයේ 4කට කොරෝනා

බොරැල්ල තැපැල් කාර්යාලයේ 4කට කොරෝනා

බොරැල්ල තැපැල් කාර්යාලයේ ස්ථානාධිපති සහ සේවකයින් 3න් දෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව තැපැල්පත්වරයා නිවේදනය කර තිබෙනවා.එම නිසා බොරැල්ල තැපැල් ස්ථානය තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙන අතර විෂබීජහරණය කොට ලබන සඳුදා දිනයේ විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන බව තැපැල්පතිවරයා පවසා සිටියා.

මේ වන විට කොරෝනා ආසාදනය වූ තැපැල් නිලධාරීන් සහ ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් නිරෝධායනය කර තිබෙන බැවින් සේවකයින්ගේ හිඟයක් පවතින බවත් ඒ හේතුවෙන් තැපැල් කටයුතු වල යම් ප්‍රමාදයක් පවතින බවත් ඔහු වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *