ආසාදිතයන් ගණන 44,000 පන්නයි

ආසාදිතයන් ගණන 44,000 පන්නයි

ඊයේ දිනය තුළ මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයන් 502 දෙනෙකු වාර්තා උනා

එම පිරිස සමග මෙරට කොරෝනා ආසාදිත වූ ප්‍රමාණය 44,358 දක්වා ඉහළ ගියා

සුවය ලබා නිවාස වෙත පිටත් ඌවන් ගණන 36,155 වනවා
මියගිය ගණන 208ක් උනා

සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය මෙම තොරතුරු තහවුරු කලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *