උණුසුම් පුවත් – සම්බන්ධන් රෝහල්ගත කරයි වහාම දැඩි සත්කාර ඒකකයට

උණුසුම් පුවත් – සම්බන්ධන් රෝහල්ගත කරයි වහාම දැඩි සත්කාර ඒකකයට

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර් සම්බන්ධන් මහතා කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලකට ඇතුළත් කරයි

ඒ මහතාට ඇතිවූ හදිසි අසනීප තත්ත්වයක් හේතුවෙන් මෙසේ රෝහල් ගත තිබෙනවා

මේ වන විට ඔහු හෝ එම රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුළත් කර ඇතැයි ද වාර්තා වනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *