හමුදා සෙබලෙකු සිය ගිනි අවියෙන් වෙඩි තබා ගනී

හමුදා සෙබලෙකු සිය ගිනි අවියෙන් වෙඩි තබා ගනී

කොස්ගම යුධ හමුදා කඳවුරට අනුයුක්තව සේවය කරමින් සිටියදී 19 හැවිරිදි හමුදා සෙබලෙකු අද උදෑසන සිය ගිනි අවියෙන් වෙඩි තබාගෙන සිය දිවි හානි කරගෙන තිබෙනවා.මියගිය හමුදා සෙබලා මොරවක පදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් බව සඳහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *