හෙට උදෑසන 5.00 ට හුදෙකලා බවින් ඉවත් කරන ප්‍රදේශ පිළිබඳ නිවේදනය මෙන්න

හෙට උදෑසන 5.00 ට හුදෙකලා බවින් ඉවත් කරන ප්‍රදේශ පිළිබඳ නිවේදනය මෙන්න

මේ වන විට හුදුකලා කර ඇති ප්‍රදේශ කිහිපයක් හෙට අළුයම 5.00 සිට හුදෙකලා බවින් නිදහස් කරන බව කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී යුධ හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කර තිබෙනවා.එම ප්‍රදේශයන් මෙසේයි.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ,

 • මෝදර පොලිස් වසම,
 • කෙසෙල්වත්ත පොලිස් වසමේ බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම,
 • කෙසෙල්වත්ත පොලිස් වසමේ නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම,
 • බොරැල්ල පොලිස් වසමේ වනාතමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසම,
 • මිරිහාන පොලිස් වසමේ යන ප්‍රදේශ
  හෙට උදෑසන 5.00ට හුදෙකලා බවින් නිදහස් කරනු ලැබේ.

එමෙන්ම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ,
පෑලියගොඩ පොලිස් වසමේ,

 • පෑලියගොඩවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසම,
 • මීගහවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසම,
 • පට්ටිය උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රෝහණ විහාර මාවත,
 • පෑලියගොඩ ගඟබඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නෙල්ලිගහවත්ත සහ පූරණකොටුවත්ත,
 • කිරිබත්ගොඩ පොලිස් වසමේ විලේගොඩ උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ශ්‍රී ජයන්ති මාවත යන ප්‍රදේශ හෙට උදෑසන 5.00ට හුදෙකලා බවින් නිදහස් කෙරේ.

එමෙන්ම අනෙකුත් සියලු ප්‍රදේශවලට පවතින ආකාරයටම හුදෙකලා කිරීම බල පැවැත්වෙන බව යුධ හමුදාපතිවරයා දන්වා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *