ඔයා ස්නායු ලෙඩෙක් නේද ජන හමුවකදී සජිත් ලෙඩ බලයි

ඔයා ස්නායු ලෙඩෙක් නේද ජන හමුවකදී සජිත් ලෙඩ බලයි

ජන හමුවකට සහභාගි වූ කාන්තාවක් දෙස බලමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඇයට ස්නායු රෝගයක් ඇතැයි කියා සිටියා

තමන් මේ බව කියන්නේ තමන්ට ඇති පලපුරුද්දෙන් බවද පැවසූ ඔහු රෝගය සඳහා කොළඹ මහ රෝහලේ වෛද්‍යවරයෙක් යොමු කරවීමට සූදානම් බවද පැවසුවා

විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව කියා සිටියේ සෙල්ලකතරගම ප්‍රදේශයේ දී පැවති විපක්ෂ නායක ජංගම සේවය එක් ජන හමුවක් අමත්මින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *