සංචාරක කොරෝනා උණුසුම මැද යුක්‍රේනයෙන් තවත් 97ක් මත්තලට ගෙන්වයි

සංචාරක කොරෝනා උණුසුම මැද යුක්‍රේනයෙන් තවත් 97ක් මත්තලට ගෙන්වයි

වසංගතය හේතුවෙන් කඩා වැටී තිබෙන සංචාරක කර්මාන්තය යළි නංවා ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන නියමු ව්‍යාපෘතියේ 4වන සංචාරක කණ්ඩායම අද ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබෙනවා.එසේ පැමිණි කණ්ඩායමේ 97 දෙනාගෙන් 21 දෙනෙකු පෙරලා සිය මව් රටට ගොස් තිබෙනව බව වාර්තා වේ.මේ වන විට යුක්‍රේනයෙන් සංචාරකයින් 600කට අධික ප්‍රමාණයක් මෙරටට පැමිණ තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *