කොරෝනා මෘතදේහ වලලන්න දගලන්නේ 2024දී අන්තවාදීන්ගේ සහායෙන් ජනාධිපති වෙන්න යන කෙනෙක්

කොරෝනා මෘතදේහ වලලන්න දගලන්නේ 2024දී අන්තවාදීන්ගේ සහායෙන් ජනාධිපති වෙන්න යන කෙනෙක්

කොරෝනා මරණ භූමදාන කිරීමට දඟලන්නේ 2024 ජනාධිපතිවරණයේදී මුස්ලිම් අන්තවාදීන්ගේ සහාය ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින කණ්ඩායමක් විසින් බව ජාතික සංවිධාන එකමුතුව ප්වසනවා

එහි සංවිධායක වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කරන්නේ ආණ්ඩුවෙන් ජනවරම උදුරා ගැනීම සඳහා මේ හරහා විපක්ෂයට දේශපාලන ඉල්ලමක් පහළ වී තිබෙන බවයි

කොරෝනා මෘත දේහයන් ආදාහනය කළ යුතු යැයි ආණ්ඩුව විසින් ම පත් කරන ලද විද්‍යාත්මක කමිටුවක් විසින් නිර්දේශ ලබා දී තිබියදී තවත් කමිටුවක් පත් කරමින් එම නිර්දේශයන් වෙනස් කිරීමට උත්සාහ කරන බවටද ඔහු කියා සිටියා

ඒ ආකාරයේ අන්තවාදී බලවේග වලට යටවී රටේ පවතින නීතිය වෙනස් කිරීමට යාම ගොන් තකතීරු වැඩක් යැයි ද ඒ මහතා පැවසුවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *