තවත් 467කට කොරෝනා ආසාදිතයන් 45,000 පනී

තවත් 467කට කොරෝනා ආසාදිතයන් 45,000 පනී

ඊයේ දිනය තුළ මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයන් 467 දෙනෙකු වාර්තා උනා

එම පිරිස සමග මෙරට කොරෝනා ආසාදිත වූ ප්‍රමාණය 45,053 දක්වා ඉහළ ගියා

මේ වන විට සුවය ලබා නිවාස බවලා පිටවගිය ගණන 37,252 වනවා මියගුය ගණන 211 වනවා

සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය මෙම තොරතුරු තහවුරු කලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *