රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ වාට්ටු වසයි – නිලධාරීන් නිරෝධායනයට

රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ වාට්ටු වසයි – නිලධාරීන් නිරෝධායනයට

රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ 24වන වාට්ටුව වසා දමා නිලධාරීන් නිරෝධායනය සඳහා යොමු කිරීමටත් 02, 13, 28, 68 යන වාට්ටුවලට රෝගීන් ඇතුලත් කිරීම සීමා කිරීමටත් තීරණය කල බව රෝහලේ වෛද්‍යැ අධ්‍යක්ෂකවරයා සඳහන් කලා.

මේ වන විට සිදුකරන පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ වලින් රෝහලෙන් දිනකට ආසාදිතයින් 10ක් පමණ හමුවන බවත් ඔවුන් විශේෂ පතිකාම මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කර අදාල වාට්ටුවල නිලධාරීන් නිරෝධායනයට යොමු කරන බවත් ඔහු කියා සිටියා.මින් පෙර වසා දමන ලද වාට්ටු කිහිපයක් මේ වනවිට විෂබීජහරණය කොට සාමාන්‍ය පරිදි කටයුතු කරගෙන යන බවටද වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *