මහර ප්‍රාදේශීය සභාපතිනියට සහ දරුවන් දෙදෙනාට කොරෝනා

මහර ප්‍රාදේශීය සභාපතිනියට සහ දරුවන් දෙදෙනාට කොරෝනා

තම නිවසේ සේවය කරන කාන්තාවගෙන් මහර ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිනියට සහ දරු දෙදෙනාට කොරෝනා ආසාදනය වී තිබෙනවා.සේවිකාව ඇයගේ ගම් ප්‍රදේශය වන අනුරාධපුර නගරයට පිටත් වීමට යාමේදී කොළඹින් පිටවන අවස්ථාවේ සිදුකල රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවේදී එම සේවිකාවට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

පසුව ඇය මහර ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිනියගේ නිවසේ සේවය කල නිසා ඇයගේ සහ දරුවන් දෙදෙනාගේ සිදු කල පී.සී.ආර්.පරීක්ෂාවේදී එම තිදෙනාටත් කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *