මුඛ ආවරණ නොමැතිව සිටි 14කට කොරෝනා

මුඛ ආවරණ නොමැතිව සිටි 14කට කොරෝනා

ඊයේ දිනයේදී බස්නාහිර පලාතේ මුඛ ආවරණ නොමැතිව සිටි පුද්ගලයින් 1060 ක් අතරින් 14ක් කොරෝනා ආසාදිතයින් බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

එම 1060 දෙනාගෙන් 510කට පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සිදුකර තිබෙන අතර ඉතිරි 550දෙනාට රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ සිදු කර තිබෙන අතර රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ සිදු කල 550 දෙනා අතරින් 14කට කොරෝනා ආසාදනය වී තිබෙනවා.පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සිදුකල අයගේ ප්‍රතිඵල මෙතෙක් ලැබී නොමැති බවත් සඳහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *