රත්නපුර රෝහලේ වාට්ටු 05ක් වසා දමා තිබෙනවා රෝහල දැඩි අනාරක්‍ෂිතයි

රත්නපුර රෝහලේ වාට්ටු 05ක් වසා දමා තිබෙනවා රෝහල දැඩි අනාරක්‍ෂිතයි

රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ වාර්තා පහක් වසා දැමීමට පාලනාධිකාරිය කටයුතු කර තිබෙනවා

අංක 6 13 14 15 24 ගැන වාට්ටු මෙසේ වසා දමා ඇත්තේ කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් ඉහළ යාම හේතුවෙනුයි

රත්නපුර දිස්ත්රික්කයේ කොරෝනා ව්‍යාප්ත වීම සීඝ්‍ර වීම හේතුවෙන් රෝහලද මේ වන විට අනාරක්ෂිත තත්ත්වයකට පත්ව ඇතැයි රත්නපුර නියෝජ්‍ය නගරාධිපති ලක්ෂ්මන් මුණසිංහ මහතා පවසා සිටියා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *